Hvordan kommer man i gang med Outsourcing?

At få succes med outsourcing kræver en bevidsthed om, hvad og hvorfor I vælger at outsource. Derfor er selve planlægningen og opstarten helt centralt for at få succes med outsourcing.

Nedenstående er en liste over nogle af de ting, som I skal være opmærksom på, når I vælger at benytte Jer af outsourcing.

 • Planlægning
  • Bevidsthed om hvorfor I vælger outsourcing
  • Styr på baglandet
  • Valg af outsourcingsmodel
  • Valg af destination
  • Vælg en partner der matcher Jeres virksomhed
 • Rekruttering
  • Behovsafdækning
  • Deltag i rekrutteringsprocessen
 • Starten
  • Introduktion af udviklerne
  • Vidensdeling
  • Teambuilding

 

Planlægning

Der er vigtigt, at I gør Jer bevidste om, hvorfor I vælger outsourcing.

 • Er det for at øge grundlaget for rekruttering?
 • Er det for at få en reduktion af omkostninger?
 • Er det for at øge fleksibiliteten i udviklingsafdelingen?

Ofte vil det være en kombination af ovenstående.

Styr på baglandet

Som noget af det først anbefaler vi altid, at I informerer Jeres egen organisation om, at I overvejer outsourcing.

Ved at være åbne og inddrage Jeres egne medarbejder tidligt i forløbet giver det dem muligheden for at forstå, hvorfor I overvejer outsourcing.

Det er vigtigt, at I har styr på Jeres processer. Ikke nødvendigvis at de skal være nedskrevne og følges slavisk, men at I er bevidste om hvad I gør og hvorfor I gør det. Det gør det alt andet lige nemmere at overføre dem til et outsourcingssetup.

Valg af outsourcingsmodel

Det er vigtigt, at I vælger en model, der passer ind i Jeres virksomhed.

Projekt team – Vil I udvikle et afgrænset projekt?

Dedikeret teams – Vil I have ansatte, der er Jeres egne, bare på afstand?

Blackboks – Vil I sende en kravspecifikation afsted og afvente hvad der kommer tilbage?

Alt efter hvilken model I vælger, er det vigtigt, at de personer, der skal arbejde med teamet, opnår viden om det at arbejde på distancen.

Valg af destination

Her er det vigtigt, at I gør Jer klar over i hvor høj grad kulturen samt den fysiske og tidsmæssige afstand er vigtige.

Hvis det er vigtige parametre, kan I med fordel kigge til de tidligere østlande, der trods alt ikke er så langt fra Jer kulturelt. I kan komme dertil forholdsvis nemt. Tillige ligger de typisk indenfor en times tidsforskel.

Ellers så kan I med fordel kigge længere væk som Asien, Sydamerika eller Afrika. Hvor kulturen og de normer, der arbejdes efter, ligger langt fra hvad vi er vant til, til gængæld er det billigere end de tidligere østlande.

Lige meget hvilken destination I vælger, er det vigtigt, at de personer, der skal arbejde med teamet, forstår den grundlæggende kultur, i det land som I skal arbejde med.

Vælg en partner der matcher Jeres virksomhed

Først og fremmest skal I vælge om Jeres outsourcing partner skal have danske rødder eller om I har det fint med, at det er en lokal udbyder.

Dernæst skal I vælge, hvilken størrelse Jeres partner skal have. Vi anbefaler en outsourcingspartner, der matcher Jeres virksomheds eller udviklingsafdelings størrelse.

Rekruttering

Det er vigtigt, at I får sammensat et team der matcher Jeres behov og nuværende team både med hensyn til kompetencer, men også socialt. Dernæst er det også vigtigt, at Jeres distribueret team, komplimenterer hinanden både fagligt og socialt.

Derfor er det vigtigt, at I sammen med Jeres outsourcing partner laver en grundig behovsafdækning. Vi anbefaler altid at få et godt mix af erfaring i teamet, så de mere erfarne kan bruges deres viden til at guide de mindre erfarne samt at sikre, at de mere erfarne ikke kommer til at kede sig. Det er svært hele tiden at have senioropgaver til et helt team af seniorudviklere.

Deltag i rekrutteringsprocessen

I skal tage stilling til, om I vil deltage i rekrutteringsprocessen, eller I vil lade det være op til Jeres outsourcing partner at udvælge Jeres fremtidige kollegaer. Vi anbefaler, at I er med til at udvælge Jeres nye udviklere.

Introduktion af udviklerne

Når Jeres nye udviklere starter, er det vigtigt, at de får en grundig introduktion til Jeres organisation og til de projekter, de skal arbejde med. Det er også vigtigt, at Jeres organisation bliver introduceret til Jeres nye kollegaer.

Vidensoverdragelse

Vi anbefaler, at teamet kommer på besøg hos jer kort tid efter de er startet. For at sikre at I opnår en effektiv vidensdeling.

Samtidigt anbefaler vi, at I kommer på genbesøg for at følge op og sikre, at teamet har alt den viden, de skal have – gerne 3-6 måneder efter de har været hos Jer.

Teambuilding

Både når udviklerne er på besøg hos Jer og når I er på genbesøg, anbefaler vi, at I sammen laver teambuilding, for at I lærer hinanden bedre at kende.

Del indlægget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email